Refleksoloji migren sorunu çözümünde temel olarak gerginleşen sinirlerin gevşetilmesi,sağlıklı bir sinirsel akışın oluşturulması ve hormonal dengeleme gibi temel hedefler etrafında yoğunlaşarak sorunu çözmeye çalışır.

Amerika’da 28 milyon insan migrenden şikayetçi. The American Headache Society (Amerikan Ağrı Topluluğu) verilerine göre Bu ağrı ile ilgili şikayetlerin ekonomiye negatif etkisiyıllık 13 milyon doları bulmakta.Bu ağrıların tedavisi ile ilgili harcanan miktar ise yıllık 1 milyar doları geçmekte.
Danimarka’da ise 3milyon çalışma günü baş ağrılarından dolayı kaybedilmekte.Danimarkalılar bu sorunun çözümü için ağırlıklı olarak Refleksolojiyi kullanmakta.
Refleksoloji Danimarka’da en yaygın ve en çok faydalanılan sağlık terapi olmuş durumda.Tahmini olarak her 4 Danimarkalıdan 1 tanesi refleksolojiyi denemiş diyebiliriz.
Ülke çapında yapılan bir çalışmada Refleksolojinin insanlardaki Tansiyon ağrıları ve Migrenden kurtarıcı etkileri araştırılmıştır. Çalışma 220 katılımcı ve Danimarka Bölgesindeki 78 Refleksoloji uzmanının katılımı ile The Royal Danish School of Pharmacy’de gerçekleştirildi. Katılımcıların %90 ında ağrıların kesildiği yada azaldığı gözlemlendi.

Yine Amerika’da yapılan bir çalışmada ;

‘’Yaşları 15 – 57 Arasında olan 25 bayan 7 erkek hasta üzerinde yapılan refleksoloji çalışmasında,Hastalara 12 hafta boyunca haftada 2 seans refleksoloji uygulanmış olup ,Seanslar sonunda migrenle ilgili şikayetlerinin büyük oranda bittiği görülmüştür.’’