Başta “panik bozukluk” olmak üzere birçok psikiyatrik bozuklukta ve bazı fiziksel hastalıklarda (troid bezinin aşırı çalışması,kan şekeri düşüklükleri,enfeksiyon hastalıkları kansızlık gibi…) görülebilen aniden beklenmedik bir anda, herhangi bir yerde ortaya çıkan;yoğun kaygı, bunaltı, kaygı karışımı bir nöbettir.

PANİK ATAK TÜRLERİ

– Beklenmedik ataklar
– Duruma bağlı olanlar
– Durumsal yatkınlık gösteren panik ataklar

PANİK ATAĞIN GÖRÜLDÜĞÜ DURUMLAR

– Panik bozukluk
– Sosyal fobi
– Özgül fobi
– Travma sonrası stres bozukluğu
– Akut stres bozukluğu
– Genelleşmiş anksiyete bozukluğu
– Takıntı-titizlik hastalığı
– Ayrılma anksiyetiye bozukluğu
– Genel tıbbi bir duruma bağlı anksiyetiye bozukluğu
– Madde kullanımına bağlı anksiyetiye bozukluğu
– Anksiyeteli depresyon
– Şizofreni ve paronaya
– Hipokondriasis (hastalık hastalığı)
– Somatizasyon bozukluğu
– Yapay bozukluk
– T emaruz (simulasyon)
– Depersonalizasyon bozukluğu

PANİK ATAK HASTALIĞININ TEDAVİSİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Vakaların %40-80’inde majör depresyon dediğimiz tablo hastalığa eklenip,durumu ağırlaştırmaktadır. Kişilerin bahsetmesine karşın intihar riski yüksektir. Hastaların %20-40’nda madde ve alkol bağımlılığı görülmektedir. Kişi ilerleyen dönemde eve bağımlı hale gelebilmekte ya da hastane, eczane gibi yerlere yakın olmayı yeğlemektedir.

PANİK ATAK & REFLEKSOLOJİ İLİŞKİSİ;

Depresyon tedavisine ek olarak panik atakta otonom sinir sisteminin düzenlenmesi ve troid bezinin çalışma düzeninin sağlanması amaçlanmaktadır. Yaklaşık seans sayısı 12 ila 24 tür. Detaylı bilgilendirme için merkezimizden bilgi alabilirsiniz.